Pagina principală Știri
Răspunsul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Pr…

Răspunsul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafericitului Părinte Patriarh Teodor al Alexandriei

Sanctitatea Sa Chiril, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, a trimis Preafericirii Sale Patriarhul Teodor al II-lea un răspuns cu privire la apelul acestuia din urmă de a anula decizia Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse privind înființarea Exarhatului Patriarhal al Africii și numirea unui exarh al acestuia.

Preafericirii Sale, Preafericitului Teodor al II-lea,
Papă şi Patriarh al Alexandriei şi al Întregii Africi

Preafericirea Voastră,


Am primit încă o scrisoare din partea Dumneavoastră, în care îndemnați la anularea deciziei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse privind înființarea Exarhatului Patriarhal al Africii și numirea unui exarh.

V-am scris deja în detaliu despre motivele și împrejurările înființării exarhatului nostru în Africa. Acestea sunt explicate și în recenta Declarație a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse din 28 ianuarie, a cărei copie v-o trimit.

În același timp, nu am auzit de la Preafericirea Voastră ce motive canonice V-au determinat să recunoașteți Biserica Ortodoxă Ucraineană canonică ca nemaifiind existentă și legitimă, iar pe schismaticii care nu au harul preoției și sunt ostili față de ea, drept singura „biserică autocefală” canonică din această țară. Nici în scrisorile pe care le-am primit de la Preafericirea Voastră, nici în comunicatele publicate de Sfântul Sinod al Patriarhiei Alexandriei, aceste motive canonice nu sunt explicate și nici nu pot fi explicate, întrucât nu există, după cum știți foarte bine.

Părerea Bisericii Ruse privind faptul că persoanele, care au recunoscut așa-zisa Biserică Ortodoxă din Ucraina schismatică, se abat ele însele în schismă are temeiuri canonice profunde, pe care le negați în zadar. Canonul al II-lea al Sinodului din Antiohia afirmă clar: „Nu este permisă comuniunea cu cei excomunicați și primirea într-o biserică a celor care au fost excluși din adunarea altei biserici. Iar de se va vădi că vreun episcop, presbiter, diacon, sau un alt membru al clerului este în comuniune cu cei excomunicați, să fie el însuși excomunicat, ca unul ce încalcă regulile Bisericii”.

Canonul al 12-lea al Sfinților Apostoli avertizează despre același lucru: „Dacă vreun cleric sau laic afurisit, sau (încă) neprimit, pleacă și este primit în altă cetate fără scrisori de recomandare (încredinţare), să se afurisească şi cel care 1-a primit şi cel primit”.

Canonul al 4-lea a Sinodului din Antiohia proclamă: „Iar cei care sunt în comuniune cu ei [cu cei caterisiți de Sinod], să fie excomunicați, mai ales dacă, cunoscând ei hotărârea dată împotriva celor de mai sus, îndrăznesc să aibă comuniune cu ei”. Multe alte hotărâri canonice interzic, de asemenea, primirea în comuniune a celor care au fost excomunicați (Sinodul I Ecumenic, canonul 5; Sinodul Apostolic, canonul 11; Sinodul de la Cartagina, canonul 9).

Preafericirea Voastră știe bine că interdicțiile impuse pe drept întemeietorilor schismei ucrainene și adepților acestora au fost recunoscute de toate Sfintele Biserici Ortodoxe, inclusiv în scris, de pururea pomenitul predecesor al Preafericirii Voastre, Patriarhul Partenie al III-lea al Alexandriei, și că nu au fost niciodată supuse vreunei îndoieli în întreaga lume ortodoxă. Potrivit sfintelor canoane și practicii multiseculare bisericești, primirea în Biserică a schismaticilor ucraineni este posibilă numai după pocăința și reunirea lor cu Biserica Locală de care s-au despărțit, adică Biserica Ortodoxă Ucraineană canonică. După cum se știe, schismaticii din Ucraina nu s-au pocăit și nu s-au reunit cu Biserica lor. Anunțând recunoașterea lor, iar apoi intrând în comuniune euharistică cu ei, le-ați urmat în schismă și, conform stricteței canoanelor menționate mai sus, sunteți supus aceleiași excomunicări ca și ei. Tocmai din acest motiv mulți clerici din Biserica Alexandriei au fost nevoiți să se ferească de comuniunea cu Dumneavoastră și să caute protecția canonică a Bisericii noastră.

În ceea ce privește amenințarea Dumneavoastră de a-l caterisi pe Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Leonid de Klin, pe care Sfântul Sinod al Bisericii noastre l-a numit exarh al Africii, aceasta este lipsită de orice temei în dreptul canonic. Un episcop sau preot al unei Biserici autocefale nu poate fi judecat de o altă Biserică autocefală. Canoanele la care faceți referire (Sinodul I Ecumenic, canonul 8; Sinodul IV Ecumenic, canonul 12) nu susțin amenințările Preafericrii Voastre și sunt nepotrivite, deoarece se referă la probleme complet diferite. Sfintele canoane interzic cu strictețe unui episcop să se amestece în treburile altei eparhii. Și dacă îi interzic chiar să primească un cleric străin care nu are o scrisoare de recomandare de la epsicopul său (v. canonul 33 apostolic; Sinodul I Ecumenic, canonul 16), atunci cum i-ar putea permite să-l judece și, cu atât mai mult, să-i impună pedeapsa supremă, care este caterisirea? În acest sens, Vă declar că orice hotărâre judiciară a Bisericii Voastre cu privire la Mitropolitul Leonid de Klin sau alți ierarhi și clerici ai Bisericii noastre va fi recunoscută de noi drept nulă și nevalidă din punct de vedere canonic.

De asemenea, un eșec este și încercarea Preafericirii Voastre de a fundamenta aparent existentele drepturi speciale ale Patriarhului Constantinopolului făcând referire la Tomosul din 1663, sau la așa-numitul „sul privind puterea regală și patriarhală”. În realitate, acest document nu a fost trimis Bisericii Ruse, așa cum afirmați în mod greșit, ci țarului Alexei Mihailovici, care a căutat sprijin de la Patriarhii Răsăriteni în procesul Patriarhului Nicon al Moscovei și le-a trimis întrebările sale. Biserica Rusă nu a cerut aceste răspunsuri de la Patriarhii Răsăriteni și nu s-a călăuzit niciodată după acest document.

După cum se știe, Tomosul din 1663 nu reprezintă o decizie sobornicească: Întâistătătorii Bisericilor din Alexandria și Antiohia l-au semnat mult mai târziu. Mai mult, Patriarhul Nectarie al Ierusalimului a atașat acestui document propria opinie specială, prin care a infirmat de fapt prevederile Tomosului referitoare la drepturile speciale ale Patriarhilor de Constantinopol. Patriarhul Macarie al III-lea al Antiohiei, cu un an înainte de semnarea acestui „sul”, i-a trimis în taină o scrisoare Papei, în care își recunoștea supunerea față de el. Prin urmare, cu greu putem considera un astfel de document ca fiind o expresie autoritară a tradiției ortodoxe inviolabile.

Suntem și mai surprinși de faptul că, pentru a justifica pretențiile Patriarhului Constantinopolului la supremație în Biserica lui Hristos, faceți trimitere la actul Sinodului din 1590 privind înființarea Patriarhiei Moscovei. Preafericirea Voastră știe, fără îndoială, că marele vostru predecesor în Scaunul Alexandriei, Sfântul Meletie Pigas, canonizat de Sfânta voastră Biserică, nu a recunoscut hotărârile acestui Sinod, întrucât au fost luate fără a ține seama de opinia Patriarhiei Alexandriei. La inițiativa sa, în 1593, a avut loc la Constantinopol un nou Sinod al Patriarhilor Răsăriteni, care a revizuit hotărârile Sinodului anterior și a stabilit că Patriarhul Moscovei „este și va fi numit frate al Patriarhilor Ortodocși în virtutea titlului său, independent, egal prin rang, scaun și demnitate”. În hotărârile acestui Sinod, a cărui inspirator și principal actant a fost Sfântul Ierarh Meletie, nu există nici măcar o aluzie la faptul că Patriarhul Constantinopolului se bucură de vreo autoritate asupra Patriarhului Moscovei sau a oricărui alt Patriarh.

În scrierile sale, Sfântul Meletie s-a pronunțat cu tărie împotriva ideii de supremație a unui episcop în Biserica Universală. Succesorul și ucenicul său, Patriarhul Chiril Lukaris, canonizat și el de Sfânta Voastră Biserică, iar recent și de Patriarhia Constantinopolului, și-a urmat învățătorul, opunându-se activ papismului și respingând învățătura despre primatul episcopului, care este primul în cinste, asupra întregii Biserici.

Cred că nu este de prisos să reamintesc Preafericirii Voastre că Sinodul Bisericii Ortodoxe din Alexandria, convocat de Preafericitul Părinte Patriarh Nicanor al Alexandriei în 1867, a condamnat amestecul Bisericii Constantinopolului în treburile Patriarhiei Alexandriei, s-a pronunțat în favoarea egalității în cinste a tuturor Patriarhilor și a declarat că Întâistătătorul Bisericii din Constantinopol nu are dreptul de a interveni în treburile celorlalte Biserici. Condamnarea de atunci a intervenției Constantinopolului în treburile Bisericii Alexandrine a fost susținută de Bisericile Antiohiană, a Ierusalimului, Rusă, Cipriotă și Greacă.

În anii următori, Patriarhii Alexandriei au pledat în repetate rânduri pentru puritatea învățăturii patristice despre Biserică și Tradiția Ortodoxă. Legat de acordarea unilaterală a autocefaliei Bisericii Albaneze de către Patriarhia Constantinopolului, Patriarhul Nicolae al V-lea al Alexandriei scria în 1937: „În ultimii ani, în chestiunile generale bisericești pe de o parte, și în cele de acordare și confirmare a autocefaliei Bisericilor pe de altă parte, s-a stabilit destul de ciudat că, de la mijlocul secolului trecut (al XIX-lea), adică din momentul acordării autocefaliei Bisericii Greciei, Sfântul Scaun Apostolic al Constantinopolului, ne mai ținând cont nici de canoanele relevante ale Bisericii, nici de obiceiurile predominante în aceasta, acționează cu totul unilateral, ignorând Întâistătătorii tuturor Bisericilor Autocefale Locale”.

Este tristă că Preafericirea Voastră, dragă frate, ați renunțat atât de ușor la moștenirea glorioasă a Bisericii Alexandriei și la tradiția ortodoxă canonică, ai cărei păstrători credincioși de-a lungul secolelor au fost fericiții Dumneavoastră predecesori, și ați pășit pe calea schismei și a consimțământului cu faptele cele nelegiuite ale actualului Patriarh al Constantinopolului.

Acțiunile Patriarhului Bartolomeu în Ucraina au devenit îndeplinirea planurilor perfide ale dușmanilor Ortodoxiei, care doreau să smulgă Rusia și Biserica Ortodoxă Rusă de la Bisericile grecești. Știam de acest plan, dar nu ne pierdeam speranța că Sanctitatea Sa Patriarhul Constantinopolului va îndrăzni, cu ajutorul lui Dumnezeu, să reziste presiunii unei puternice forțe politice. Spre marele nostru regret, acest lucru nu s-a întâmplat și, drept urmare, prin acțiunile sale, Patriarhul Bartolomeu a distrus unitatea Ortodoxiei Universale. Regret profund că acum și Dumneavoastră ați devenit părtaș la aceste acțiuni.

Preafericirea Voastră! În ajunul Postului Mare, Vă îndemn frățește să revizuiți deciziile pe care le-ați luat și să încetați susținerea schismei din Ucraina, pentru a nu sfâșia haina neîmpărțită a lui Hristos – Biserica lui Dumnezeu.

Cu dragoste întru Domnul,

† Chiril,
Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii

Acțiune:
Întâlnirea de lucru între Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril și noul președinte al Departamentului pentru Relații Bisericești Externe

10.06.2022

Patriarhul Chiril: Ne rugăm ca tulburările externe temporare să nu distrugă unitatea noastră spirituală

29.05.2022

Patriarhul Chiril: Păstoriții noștri se află atât în Rusia, cât și în Ucraina și ne rugăm fierbinte pentru restabilirea păcii

18.05.2022

Precizările serviciului de comunicare al DRBE cu privire la interviul acordat de Papa Francisc publicației italiene Corriere della sera

04.05.2022

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a avut o conversație cu Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Sârbe

27.04.2022

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Vecernia de Paști la Catedrala Hristos Mântuitorul

24.04.2022

Pastorala de Învierea Domnului Patriarhul Moscovei și întregii Rusii KIRILL Arhipăstorilor, păstorilor, diaconilor, cinului monahal și drept măritorilor fii și fiice ai Bisericii Ortodoxe Ruse

23.04.2022

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a prezidat lucrările ședinței Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse

24.03.2022

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a prezidat întrunirea Consiliului Suprem al Bisericii Ortodoxe Ruse

18.03.2022

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a avut o conversație cu Justin Welby, arhiepiscop de Canterbury

16.03.2022

Sanctitatea Sa Chiril, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, a discutat cu Papa Francisc al Romei

16.03.2022

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a trimis o scrisoare Secretarului General interimar al CMB în legătură cu evenimentele din Ucraina

10.03.2022

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a ținut o ședință cu conducerea mai multor instituții bisericești

10.03.2022

Răspunsul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafericitului Părinte Patriarh Teodor al Alexandriei

05.03.2022

Sanctitatea Sa Patriarhul Kiril s-a întâlnit cu ambasadorul Chinei în Rusia

03.03.2022

Prima întâlnire a Mitropolitului Antonie de Volokolamsk cu membrii DRBE

17.06.2022

Întâlnirea de lucru între Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril și noul președinte al Departamentului pentru Relații Bisericești Externe

10.06.2022

Predarea atribuțiilor de lucru la Departamentul pentru Relații Bisericești Externe

10.06.2022

A fost numit noul președinte al DRBE și noul rector al Institutului de Studii Superioare al Patriarhiei Moscovei

07.06.2022

Mitropolitul Ilarion: încercările de a dezbina comunitatea ortodoxă din Lituania sunt sortite eșecului

06.06.2022

Mitropolitul Ilarion consideră că încercările de redenumire forțată a Bisericii Ortodoxe Ucrainene canonice se datorează dorinței de a pune stăpânire pe bisericile sale

06.06.2022

Înaltpreasfințitul Mitropolit Ilarion de Volokolamsk și-a încheiat vizita de lucru în Ungaria

06.06.2022

Mitropolitul Ilarion de Volokolamsk a vizitat Ungaria

03.06.2022

Mitropolitul Ilarion: Ceea ce se întâmplă în Biserica Ortodoxă Ucraineană trebuie înțeles în contextul presiunii fără precedent exercitate asupra acesteia

29.05.2022

Mitropolitul Ilarion: mai devreme sau mai târziu se va găsi o soluție care va permite vindecarea rănilor provocate trupului Ortodoxiei universale

24.05.2022

Mitropolitul Ilarion de Volokolamsk a vizitat Exarhatul Patriarhiei Ierusalimului din Cipru

13.05.2022

Mitorpolitul Ilarion de Volokolamsk s-a întâlnit cu Arhiepiscopul Hrisostom al Ciprului

12.05.2022

O delegație a Bisericii Ortodoxe Ruse participă la Pre-Adunarea Ortodoxă a Consiliului Mondial al Bisericilor

10.05.2022

Mitropolitul Ilarion a vorbit despre lucrarea desfășurată de Biserică în condițiile confruntării politice din Ucraina

09.05.2022

Mitropolitul Ilarion: impunerea de sancțiuni nu va afecta viața Bisericii Ortodoxe Ruse

09.05.2022

Feedback

Câmpurile marcate * trebuie completate obligatoriu

Trimite mesajul
Рус Укр Eng Deu Ελλ Fra Ita Бълг ქარ Срп Rom عرب