Главна страница Новини
Изказване на председателя на ОВЦС митрополит …

Изказване на председателя на ОВЦС митрополит Волоколамски Антоний на заседание на Съвета за сигурност на ООН

На 17 януари 2023 г. председателят на Отдела за външни църковни връзки на Московската Патриаршия митрополит Волоколамски Антоний се изказа в дистанционен формат пред Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации.

Уважаеми господин председател,

благодаря за предоставената ми възможност да се изкажа пред това високо събрание. Руската Православна Църква както самостоятелно, така и в сътрудничество с другите Православни Църкви, Римокатолическата Църква, протестантските конфесии, представителите на световните традиционни религии участва според силите си в защитата на правата на вярващите по целия свят и особено на християните. Понастоящем ние сме пределно загрижени от крещящите нарушения на общочовешките и конституционните права на православните християни в Украйна.

Трудно е да се надцени миротворческият потенциал на религията и Църквата в междудържавните и гражданските конфликти. Православното християнство в течение на много векове е било обща духовна и културна основа на живота на народите на Русия и Украйна и би могло да послужи за възстановяването на взаимното разбирателство в бъдеще. Но самата основа за подобен диалог се руши в Украйна именно сега, когато по инициатива на ръководителите на тази страна се правят опити за унищожаване на Украинската Православна Църква. Украинската Православна Църква не е политическа, а религиозна организация, обединяваща повече от 12 000 енории и милиони украински граждани.

На 1 декември 2022 г. Съветът за национална сигурност и отбрана на Украйна излезе с решение, чиято фактическа цел е да се ограничат правата на общините на Украинската Православна Църква. Този държавен орган одобри редица мерки, сред които:

– на правителството се възлага да подготви законопроект за «невъзможността в Украйна да действат религиозни организации, свързани с центрове на влияние» в Русия – в действителност тук се има предвид забрана на Украинската Православна Църква, въпреки че нейният управляващ център се намира в Киев, а не в Москва, и тя е административно независима от Руската Православна Църква;

– активизация на контраразузнавателните «мероприятия» на украинските тайни служби по отношение на Украинската Православна Църква;

– лишаване на Украинската Православна Църква от правото да използва храмовете на най-значимия ѝ исторически манастир – Киево-Печерската Лавра;

– въвеждане на т. нар. «санкции» спрямо нейното духовенство.

На същия ден решението беше утвърдено с указ на президента Зеленски; с негови последващи укази бе определен списък на подложените на «санкции» епископи на Украинската Православна Църква. Освен всичко друго, «санкциите» означават фактическо лишаване от правото за управление на имущество на територията на Украйна.

Нещо повече, както съобщават украинските медии, впоследствие с указ на президента Зеленски редица архиереи на Украинската Православна Църква са били лишени от украинско гражданство, което вероятно ще бъде използвано като основание за принудителното им изгонване от страната.

Това се върши, въпреки че член 25 на Конституцията на Украйна гласи: «Гражданинът на Украйна не може да бъде лишен от гражданство и право за промяна на гражданство. Гражданинът на Украйна не може да бъде изгонен от Украйна».

Член 9 на разработената под егидата на ООН «Конвенция за намаляване на броя на лицата без гражданство», към която през 2013 г. се присъедини и Украйна, гласи: «Никоя договаряща се държава не може да лиши никое лице или група лица от гражданство на расови, етнически, религиозни или политически основания».

Проскрипционните списъци на украинския епископат и духовенство се приемат от Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна без законна съдебно-следствена процедура и възможност за обжалване на решенията. «Санкциите» и лишаването от гражданство се прилагат спрямо духовниците на само една конфесия, въпреки че член 24 на Конституцията на Украйна пряко забранява привилегии или ограничения на правата на гражданите на Украйна въз основа на религиозните им убеждения.

Ето защо лишаването на украинските религиозни деятели от гражданство е несъмнено форма на масови политически репресии, противоречащи на Конституцията на Украйна и подписаните от тази държава международни договори. При това се нарушават именно онези права и свободи, чието ограничаване е пряко забранено от член 64 на Конституцията на Украйна дори по време на военно или извънредно положение.

От октомври 2022 г. и до днес под претекст на «контраразузнавателни мероприятия» Службата за сигурност на Украйна провежда масови обиски в манастирите и общините на Украинската Православна Църква по цялата територия на страната. По време на тези акции се унижава честта и достойнството на свещенослужителите, в медиите се разпространяват лъжливи, клеветнически слухове. Под измислени претексти се завеждат наказателни дела срещу епископи и свещенослужители на Украинската Православна Църква. Както по времето на атеистическите гонения в Съветския съюз, те са безоснователно обвинявани в антидържавна дейност. В качеството на «улики» понякога се използват стари вестници и списания, богословски и исторически книги от личните библиотеки на пострадалите.

Политическите репресии срещу епископата на Украинската Православна Църква станаха кулминация на репресивната религиозна политика на украинските власти през последните години, чиято крайна цел – въпреки член 35 на Конституцията на Украйна за отделеността на църквата от държавата – е държавата да добие тотален контрол над религиозния живот на обществото.

През 2018 г. при активна антиконституционна намеса на държавния апарат и тайните служби на Украйна и с груби нарушения на православното канонично право беше създадена тъй наречената «Православна църква на Украйна». По-нататъшните усилия на властите са насочени към една цел – да принудят общините на Украинската Православна Църква да се присъединят към новата религиозна организация, създадена от украинската държава и радваща се на нейното покровителство.

През 2019 г. в Украйна бяха въведени нови норми на религиозното законодателство, улесняващи насилственото заграбване на храмовете чрез провеждане на фиктивни референдуми сред жителите на местните териториални общини при игнориране на мнението на членовете на енориите към тези храмове и намесата на външни, понякога въоръжени лица. Заграбванията от този род са придружени от фалшифициране на документите, груби нарушения на законодателството, масови сблъсъци, побоища над вярващите и духовенството. През 2022 г. бяха заграбени 129 храма на Украинската Православна Църква. Юридическата регистрация но новите ѝ енории е напълно блокирана.

През 2019 г. беше също така приет закон, изискващ насилствена смяна на името на Украинската Православна Църква с една лесно разпознаваема цел – да бъде отнето имуществото ѝ. С оглед на несъответствието на този закон на Конституцията на Украйна по искане на група депутати от парламента действието на закона беше преустановено, докато той не бъде разгледан от Конституционния съд на Украйна. И въпреки това през миналия месец законът все пак беше вкаран в действие. Сега в парламента са регистрирани още седем законопроекта, насочени към ограничаване на правата или ликвидиране на Украинската Православна Църква. Законодателите не крият, че целта на техните проекти да потъпчат правата на общините и вярващите на Украинската Православна Църква, принудително да изземат нейната собственост, да я лишат от нейното историческо и юридическо име, да ѝ забранят да се нарича православна и най-сетне да забранят нейната дейност и изцяло да я ликвидират на територията на Украйна.

Нарушавайки принципа за отделеност на Църквата от държавата, потвърден от член 35 на Конституцията на Украйна, ръководителите на тази страна и местните общински органи фактически забраняват използването на вътрешноцърковни богословско-канонични критерии за оценка на религиозните явления, официално изискват от енориите на Украинската Православна Църква да се присъединят към други религиозни организации.

В украинските медии се води разюздана клеветническа кампания срещу Украинската Православна Църква с призиви за пълната ѝ забрана, за прилагане на натиск и насилие спрямо нейните представители, което носи очевидните белези на езика на омразата. Този информационен фон води до развихряне на насилие срещу вярващите: до многобройни случаи на палежи и вандалщини в храмовете, до побоища и дори опити за убийство на свещеници – понякога направо в храмовете, по време на богослужение.

Господин председател, уважаеми членове на Съвета! В края на моето изказване бих искал да Ви призова да обърнете внимание на противозаконните действия на държавните власти на Украйна срещу най-голямата конфесия в страната, на многобройните факти на нарушение на правата на вярващите, гарантирани от Устава на ООН, Всеобщата декларация за правата на човека, Декларацията за ликвидиране на всички форми на нетърпимост и дискриминация въз основа на религията или убежденията, Международния пакт за граждански и политически права, Международната конвенция за ликвидиране на всички форми на расова дискриминация и много други международни актове, гарантиращи безусловното право на всеки човек за свобода на вероизповеданието.

Благодаря Ви за вниманието.

Споделяне:
Приветствие на Светейшия Патриарх Кирил до участниците в конгреса на Международното движение на русофилите

14.03.2023

Светейшият Патриарх Кирил се обърна към религиозни дейци и представители на международни организации във връзка със ситуацията с Киевско-Печерската лавра

11.03.2023

Поздравително послание на Светейшия Патриарх Кирил до Предстоятеля на Българската Църква по случай неговия имен ден

21.01.2023

На съвещание в Даниловския манастир бе обсъдена ситуацията в Украйна

10.01.2023

Поздравително послание на Светейшия Патриарх Кирил до Предстоятеля на Грузинската Църква във връзка с 90-годишнината от рождението му

04.01.2023

Поздравително послание на Светейшия Патриарх Кирил до Блаженейшия Патриарх Румънски Даниил по случай неговия имен ден

17.12.2022

Поздравително послание на Светейшия Патриарх Кирил до Предстоятеля на Албанската Църква във връзка с 50-годишнината от архиерейската му хиротония

19.11.2022

Поздравително послание на Светейшия Патриарх Кирил до Блаженейшия Митрополит на Чешките земи и Словакия Ростислав във връзка с 10-годишнината от архиерейската му хиротония

18.11.2022

Престави се в Господа Блаженейшият Архиепископ Кипърски Хризостом II

07.11.2022

Йерарси на Сръбската Православна Църква съслужиха на Светейшия Патриарх Кирил на Литургия в Успенската катедрала в Кремъл

18.10.2022

Светият Синод разгледа редица въпроси от сферата на външните църковни връзки

13.10.2022

Приветствие на Светейшия Патриарх Кирил към участниците в VII Конгрес на лидерите на световни и традиционни религии

14.09.2022

Руската Църква призна за автокефална Църквата - Сестра Македонската Православна Църква – Охридска Архиепископия

25.08.2022

Светейшият Патриарх Кирил отговори на въпросите на участниците в  IX фестивал «Вяра и слово»

22.10.2021

Нашето единство е в силата на руския дух: Русия и сънародниците в един променящ се свят

15.10.2021

Председателят на ОВЦС честити на Светейшия Патриарх Български Неофит неговия имен ден

21.01.2023

Изказване на председателя на ОВЦС митрополит Волоколамски Антоний на заседание на Съвета за сигурност на ООН

18.01.2023

Председателят на ОВЦС се изказа на заседание на Съвета за сигурност на ООН

18.01.2023

Патриаршеска награда бе връчена на заместник-председателя на ОВЦС

17.01.2023

Волоколамският митрополит Антоний честити на заместник-председателя на ОВЦС архимандрит Филарет (Булеков) неговата 55-годишнина

16.01.2023

На съвещание в Даниловския манастир бе обсъдена ситуацията в Украйна

10.01.2023

Председателят на ОВЦС честити на Светейшия и Блаженейши Католикос-Патриарх на цяла Грузия Илия II неговата 90-годишнина

04.01.2023

Волоколамският митрополит Антоний се изказа на събрание на Съвета на Императорското православно палестинско дружество

24.12.2022

Председателят на ОВЦС участваше в общо събрание на Комисията на Руската федерация по делата на ЮНЕСКО

21.12.2022

Волоколамският митрополит Антоний освети икона за православния храм «Света Троица» в Монголия

19.12.2022

Председателят на ОВЦС честити на  Блаженейшия Румънски Патриарх Даниил неговия имен ден

17.12.2022

Председателят на ОВЦС взе участие в заседание на Надзорния съвет на Фонда за подкрепа и защита на правата на сънародниците, живеещи в чужбина

30.11.2022

Председателят на Отдела за външни църковни връзки се срещна с президента на Татарстан

25.11.2022

Изказване на Волоколамския митрополит Антоний на конференцията «Религиозното многообразие и националното единство»

24.11.2022

Председателят на ОВЦС честити на Блаженейшия Архиепископ на Тирана и цяла Албания Анастасий 50-годишнината на архиерейската му хиротония

19.11.2022

Обратна връзка

Полета отбелязани * са задължителни за попълване

Да се изпрати обръщение
Рус Укр Eng Deu Ελλ Fra Ita Бълг ქარ Срп Rom عرب