Главна страница Новини
Митрополит Иларион оглави храмовия празник на акад…

Митрополит Иларион оглави храмовия празник на академичния храм на Общоцърковната аспирантура

На 11 септември 2021 г., когато Църквата възпоменава Отсичането на главата на Пророка, Предтечата и Кръстителя Господен Йоан, председателят на Отдела за външни църковни връзки на Московската Патриаршия, ректорът на Общоцърковната аспирантура и докторантура «св. св равноапостолни Кирил и Методий» митрополит Волоколамски Иларион отслужи Божествена литургия в академичния храм на ОЦАД – църквата «Св. Йоан Предтеча» в Черниговското Патриаршеско подворие.

На архипастиря съслужиха представителят на Патриарха Московски и на цяла Русия към Антиохийския Патриаршески престол, главният научен сътрудник на Общоцърковната аспирантура и докторантура игумен Арсений (Соколов), проректорът на ОЦАД по учебната работа йеромонах Павел (Черкасов), помощник-ректорът на ОЦАД йеромонах Йоан (Копейкин), клирици от подворието.

По време на сугубата ектения прозвучаха молитвени прошения за избавяне от коронавирусната инфекция.

След това митрополит Иларион отправи молитва, четена при разпространение на вредоносна зараза.

След края на богослужението, обръщайки към присъстващите с проповедническо слово, архипастирят каза:

«В името на Отца и Сина и Светия Дух!

Днес ние си спомняме Отсичането на главата на светия Пророк, Предтеча и Кръстител Господен Йоан и празнуваме храмовия празник на нашия храм. На пръв поглед това е едно от най-ужасните събития, описани в Светото Писание на Новия Завет, а ние го празнуваме. Отрязали са главата на човек, а ние в червени одеяния сме се събрали и тържествуваме като на Пасха. В живота и възприятието на Църквата нещата са по-различни, отколкото в живота и възприятието на обикновените хора, и това, което може да изглежда на обикновения човек като трагичен инцидент, се възприема от Църквата по съвсем друг начин.

Неслучайно още от най-ранния период на битието на Църквата с особена почит в нея са се ползвали мъчениците – хора, които са приключили живота си по човешки мерки трагично, чийто живот е прекъснал преждевременно. Много мъченици са си отишли от този живот съвсем млади, сякаш нереализирали своя земен човешки потенциал. Но те са се удостоили с мъченически венец, извършвайки подвига на изповеданието на Христа Спасителя, за който ги прославя Светата Църква.

Светият Пророк, Предтеча и Кръстител Господен Йоан е бил последният пророк и първият мъченик. Той стои на прага на Новия Завет, възвестявайки на хората, че «след мене иде по-силният от мене, на Когото не съм достоен да се наведа и развържа ремъка на обущата Му; аз ви кръстих с вода, а Той ще ви кръсти с Дух Светий» (Мк. 1:7-8). Йоан Предтеча сочи бъдещия Спасител и казва: «Ето Агнецът Божий, Който взима върху Си греха на света» (Ин. 1:29). Той пръв разпознава в Иисуса Христа не просто човек, не просто пророк, а Онзи, Когото Бог е обещал на израилския народ – Месията Христос, Спасителя на света, Който взима върху Себе Си греха на целия свят. Онзи, Който е дошъл, за да изкупи човешкия род от греха и смъртта.

Свети Йоан Предтеча, сякаш предшествайки Господ Иисус Христос не само тук, на земята, но и във вечността, умира преди Него, за да Му приготви път не само тук, но и там. Както вярва Църквата, след като Йоан бил убит от беззаконния Ирод четвъртовластник (за което днес слушахме в четивото от Евангелието от Марк), душата му слязла в адските бездни, за да приготви и там път за Спасителя, да направи прави пътеките Му и да възвести и там, че идва Агнецът Божий, Който взима върху Си греха на света.

И когато Господ Иисус Христос умрял на Кръста, тогава, както вярваме, Неговата душа е слязла в ада – не за да остане там, но за да се изпълнят и адските бездни с Божественото присъствие, за да се отвори пътят към възкресението на мъртвите и вечния живот за всички, които са очаквали Спасителя в тези тъмни адски бездни. И, разбира се, заедно с тях е бил изведен оттам и светият Пророк, Предтеча и Кръстител Господен Йоан, когото ние днес почитаме и славим като пророк, посочил и продължаващ да сочи на хората пътя към Христа Спасителя».

Обръщайки се към представителите на професорско-преподавателската корпорация на ОЦАД и учащите се, ректорът на това учебно заведение отбеляза:

«Ние празнуваме храмовия празник, едновременно отбелязвайки началото на учебната година в Общоцърковната аспирантура и докторантура. Тази учебна година започва в сложни условия, защото пандемията на коронавируса продължава, за съжаление. Нямаме възможност в пълна степен да осигурим очно обучение за всички студенти, но поне можем – след цяла една година, през която учехме задочно – днес да се виждаме очи в очи, макар и в маски. Имаме възможността да започнем учебната година в очен режим с надеждата, че при строго спазване на необходимите противоепидемични мерки и от страна на преподавателите, и от страна на началниците, и от страна на учащите се, ще успеем да избегнем заразявания, разпространение на коронавируса и ще можем да продължим обучението в нормални условия.

Началото на текущата учебна година ще се запомни с това, че открихме ново общежитие за студентите – това е значимо събитие в живота на нашето учебно заведение. То бележи по същество завършека на ремонтните и реставрационни работи, които провеждахме в течение на много години. Също така приключиха работите в бившата сграда на пекарната за просфори (а по някои сведения, това е била не пекарна, а конюшня); сега там ще има книжарница. По такъв начин, ние сме напълно готови да осигурим учебния процес на качествено ниво.

Единственото, което е необходимо на всички нас, е да спазваме строго онези мерки, които се изискват днес, за да избегнем разпространението на инфекцията, да защитим своя живот и живота на другите хора».

Волоколамският митрополит Иларион предаде на общежитието картина, която е получил като дар по време на посещението си тази година на Нижегородската митрополия. На платното е изобразен преподобният Серафим по време на беседата с Николай Мотовилов за целта на християнския живот.

«Нека тази картина напомня на учащите се за целта на християнския живот и за целта на обучението им – подчерта архипастирят. – Както казва преподобни Серафим Саровски, целта на християнския живот е придобиването на Светия Дух Божий. А целта на обучението ви (това вече ви казвам от свое име) е не толкова в това да придобиете някаква сума от знания, колкото да ги използвате в служба на Църквата, за да послужат те на спасението».

На същия ден по време на тържественото мероприятие в актовата зала на ОЦАД митрополит Иларион поздрави студентите с началото на новата учебна година.

«Нашето учебно заведение бе създадено във вида, в който съществува сега, по инициатива на Светейшия Патриарх Московски на цяла Русия Кирил още на първото заседание на Светия Синод след избирането му за Патриарх – напомни ректорът на ОЦАД. – Общоцърковната аспирантура си има своя предистория. През 80-те, 90-те и 2000-те към Отдела за външни църковни връзки съществуваше аспирантура на Московската духовна академия, където се обучаваха неголям брой студенти – най-вече такива, които се подготвяха за участие в международната църковна дейност. Светейшият Патриарх Кирил (тогава митрополит Смоленски и Калининградски, председател на ОВЦС) вземаше лично участие в работата на тази аспирантура. Той следеше успехите на студентите, приемаше дипломните им работи. И аз бях един от завършилите тази аспирантура, а след това, бидейки вече служител на Отдела за външни църковни връзки, се грижех за нея като ръководител. Светейшият Патриарх отдавна имаше идеята да направи аспирантурата отделно учебно заведение, и тази идея се осъществи след като той се възкачи на Патриаршеския престол».

Както отбеляза Волоколамският митрополит Иларион, в ОЦАД си поставят за цел преди всичко да обучат студентите на православната вяра, на православното Предание в цялото му многообразие. «Както и във всяко църковно учебно заведение, ние се стараем да съчетаваме два подхода: от една страна, да дадем на нашите учащи се знания, които отговарят на съвременното научно ниво на знанията в една или друга област; от друга страна, ние внимателно следим обучението да не се откъсва от църковната реалност и онези учащи се, които са недостатъчно въцърковени, в рамките на обучението да се въцърковяват и да задълбочават познанията си в различните области на богословската наука», констатира ректорът на Общоцърковната аспирантура и докторантура.

Архипастирят напомни, че теологията през последните години е получила в Руската Федерация признание на държавно ниво в качеството на една от хуманитарните дисциплини. «Не беше просто да получим такова признание, защото съществуваше много активна опозиция сред научната общност, особено сред представителите на естествените науки, които твърдяха, че теологията не е никаква наука, както навремето, преди десет или двайсет години са твърдели, че социологията не е наука, философията не е наука – разказа митрополит Иларион. – Но ние успяхме да преодолеем тази съпротива. Успяхме да получим признание за теологичната наука, и днес можете да получите призната от държавата диплома по теология».

«Когато става дума за обучение в църковно учебно заведение (а именно такова заведение е Общоцърковната аспирантура и докторантура), нещата в известен смисъл са по-прости, защото не е нужно да се прави отстъпка на светския характер на образованието – продължи ректорът на ОЦАД. – Не сме принудени да обличаме богословските истини в обвивката на културология или религиоведение, социология или философия; тук ние можем да пием от чистия извор на знанието и да се приобщаваме към онази двехилядолетна традиция, която възхожда към Самия Господ Иисус Христос и Неговите апостоли. Ето защо аз ви призовавам всички към едно – вашето обучение да не бъде откъснато от вашия църковен живот, да построите процеса на обучението си така, че той да ви помага да опознавате по-дълбоко онази вяра, към която сте се приобщили, към която принадлежите».

След това митрополит Иларион връчи студентски карти на постъпилите в Общоцърковната аспирантура и докторантура «св. св. Кирил и Методий».

Служба «Комуникация» на ОВЦС

 

 

Споделяне:
Поздравление на Предстоятеля на Грузинската Православна Църква към Светейшия Патриарх Кирил във връзка със 75-годишния му юбилей

01.12.2021

Светейшият Патриарх проведе среща с представителите на Координационния комитет за насърчаване на социалните и други инициативи под егидата на Църквата и Съвета на Фонда за подкрепа на християнската култура и наследство

30.11.2021

Лидери и представители на Древните Източни Църкви поздравиха Светейшия Патриарх Московски и на цяла Русия Кирил по случай 75-годишнината му

27.11.2021

Поздравление на Предстоятеля на Румънската Православна Църква по случай 75-годишнината на Светейшия Патриарх Кирил

26.11.2021

Поздравление на Предстоятеля на Антиохийската Православна Църква по случай 75-годишнината на Светейшия Патриарх Кирил

25.11.2021

Съболезнования на Светейшия Патриарх Кирил във връзка с гибелта на хора след пожар в дом за възрастни в българския град Варна

24.11.2021

Поздравление на Светейшия Патриарх Кирил до Румен Радев по повод преизбирането му на поста Президент на България

24.11.2021

Поздравление на Блажения Йерусалимски Патриарх Теофил III до Предстоятеля на Руската Православна Църква по повод 75-годишнината от рождението му

24.11.2021

Съболезнования от Патриарх Кирил във връзка с гибелта на хора при автокатастрофа в Западна България

23.11.2021

Предстоятелят на Сръбската Православна Църква поздрави Светейшия Патриарх Кирил със 75-годишнината

20.11.2021

Поздравление на Предстоятеля на Българската Православна Църква до Светейшия Патриарх Кирил по случай 75-годишнината от рождението му

20.11.2021

Патриарх Кирил: Патриарх Вартоломей смята себе си не за пръв сред равни, а пръв над всички останали

20.11.2021

Президентът на Русия В. В. Путин награди Светейшия Патриарх Кирил с орден „Свети апостол Андрей Първозвани“

20.11.2021

Поздравления по случай 75-годишнината на Патриарх Кирил изпратиха лидери и представители на чуждестранни протестантски църкви и организации

20.11.2021

Предстоятелят на Православната Църква на Чешките земи и Словакия поздрави Светейшия Патриарх Кирил със 75-годишнината от рождението му

20.11.2021

Митрополит Иларион: за първи път на международната арена е признато нарушаването на правата на вярващите от Украинската Православна Църква

21.11.2021

Митрополит Иларион нарече „необосновани“ заявленията на САЩ за „нарушения на религиозните свободи“ в Русия

21.11.2021

Митрополит Иларион: глобалната миграционна криза е провокирана от намесата на западните държави в Близкия Изток

20.11.2021

В навечерието на 75-годишнината на Предстоятеля на Руската Православна Църква излезе от печат юбилейното издание на книгата „Патриарх Кирил. Биография“

18.11.2021

Председателят на ОВЦС посети Постоянното представителство на Русия в ООН в Ню Йорк

17.11.2021

Митрополит Иларион приветства решението на Комитета на ООН по правата на човека относно гоненията срещу Украинската Православна Църква

16.11.2021

Митрополит Иларион: под вид на лекуване на разкола Патриарх Вартоломей го легализира

15.11.2021

Митрополит Иларион: Патриарх Вартоломей създаде разкол на каноничната територия на Руската Църква

15.11.2021

В Свето-Владимирската духовна семинария на Православната Църква в Америка е създадена Фондация, носеща името на Светейшия Патриарх Московски и на цяла Русия Кирил

12.11.2021

Председателят на ОВЦС изнесе доклад на откриването на богословската конференция в духовната семинария «Свети Владимир» на Православната Църква в Америка

12.11.2021

Започна работното пътуване на Волоколамския митрополит Иларион в САЩ

11.11.2021

Митрополит Иларион: претенциите на Константинопол донесоха горчиви плодове на разкол в световното Православие

11.11.2021

Председателят на ОВЦС се срещна със секретаря на Светия Престол по отношенията с държавите

09.11.2021

Телевизионният канал «Култура» ще покаже новия документален сериал на митрополит Иларион «Евангелието на Достоевски»

04.11.2021

Митрополит Иларион: В наше време Нобеловата награда за мир често се превръща в средство за политическа манипулация

31.10.2021

Обратна връзка

Полета отбелязани * са задължителни за попълване

Да се изпрати обръщение
Рус Укр Eng Deu Ελλ Fra Ita Бълг ქარ Срп Rom عرب